1004 NANOSIS Genişletilmiş Kurul ve APYG Toplantıları Gerçekleştirildi

30.03.2021

1004 NANOSIS Platformu kapsamında, Platform Yönetimi tarafından organize edilen, Araştırma Programı Yürütme Grubu ile birlikte Proje Yürütücülerinin de katıldığı Genişletilmiş Kurul ve Araştırma Programı Yürütme Grubu Toplantıları 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 35 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda, Değişiklik Talep Süreci, Proje Ara Rapor Formatı, NANOSIS Logo tasarımları ve bir önceki toplantıya dair gelişmeler aktarıldı. Bununla birlikte projelere dair teknik çıktılar Proje Yürütücüleri tarafından paylaşıldı.