Proje 2.3

Legionella sp.’nin algılanmasına yönelik sensör sistemlerinin geliştirilmesi (LEGOSENS)

Dünyanın her yerindeki sulu ortamlarda çoğalabilen lejyonella bakterisi, havada bulunan toz parçacıkları ile taşınarak insanlara bulaşmakta ve ciddi akciğer enfeksiyonlarına sebep olmaktadır.Bu bakterinin sebep olduğu lejyoner hastalığı, yüksek ölüm oranlarına sahip salgınlar oluşturmakta ve halk sağlığını tehdit etmektedir. Bu sebeple, riskli ortamların düzenli kontrolü, bakterinin hızlı tespiti ve müdahale edilmesi hayati önem taşımaktadır. 

Projemizde legionella bakterisi türlerinin algılanmasına yönelik nanoteknolojik sensörler geliştirilecektir. Bu yenilikçi sensörler, hava ve su ortamından toplanan numunelerde mevcut yöntemlere göre daha hızlı ve doğru sonuçlar vererek erken müdahaleye olanak sağlayacak ve salgın riskini azaltacaktır.

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama merkezi, Yeditepe Üniversitesi, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Arçelik, Ford Otosan ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri bir araya gelerek, üniversite ile sanayinin birleştiği disiplinler arası bu çalışmayı başlatmıştır. Projede edinilen bilgi ve tecrübeler toplum sağlığını tehdit eden daha farklı bakteri türlerinin tespitine de ışık tutacaktır.

Proje Ekibi