1004 Programı

1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

AMAÇ

1004 Programının amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir.

Araştırma programı, I. Faz ve II. Faz olmak üzere iki fazlı olarak desteklenir.

I. Faz öncesinde ön başvuru alınır.

TANIMLAR

Araştırma Altyapısı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kurulmaları uygun görülmüş, yükseköğretim kurumları bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerini,

Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK): Araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış merkezleri,

Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş (APYK): En az bir projenin yürütülmesinden sorumlu olan, araştırma programı yürütme grubunda yer alan, araştırma altyapısını veya Ar-Ge merkezini veya kamu Ar-Ge birimini,

ifade eder.

ARAŞTIRMA PROGRAMI KAPSAMI

I. Fazda; Araştırma programının oluşturulmasına yönelik (APYÖK ve APYK’ların iş birliği) faaliyetler desteklenir. Bu kapsamda yapılacak faaliyetler sonucunda, oluşturulacak iş birliği tarafından stratejik araştırma programının hazırlanması ve geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kilit adımları içeren teknoloji kazanım yol haritası ile iş birliği platformunun yönetim modelinin sunulması beklenir.

II. Fazda; söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenir. Araştırma programında yer alacak Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin; Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 3-6 düzeyinde ve yüksek teknoloji alanlarında olması beklenir.