Proje 6.1

Çevre Ve İnsana Dost Biyouyumlu Çok Amaçlı Piezoelektrik Nanojeneratörlerin Geliştirilmesi

Minyatür, esnek ve düşük güç tüketimine dayalı akıllı telefonlar, elektronik saatler, akıllı gözlükler, kablosuz kulaklıklar ve algılayıcılar gibi günlük hayatta yaygın olarak kullanılan giyilebilir ve taşınabilir cihazların gelişim trendi içerisine girmesi, güç kaynağı sorununu da beraberinde getirmektedir. Önerilen bu proje ile nano tel içeren biyo-uyumlu esnek piezoelektrik nanojeneratör modül üretimi gerçekleştirilerek, ülkemizde bu konuda öncü çalışmalardan biri olunması ve özgün yaklaşımlar ile bilim literatürüne katkı sağlanması hedeflenmiştir. Üretilen esnek yapıdaki prototip ürünlerin toplam hacmi maksimum 0,8cm3 olacak şekilde deney planı oluşturulmuş olup, insanın doğal fizyolojik hareketleri ile prototiplerin eğilmesi sonucunda, nanoteller de eğilecek ve nanotellerin sıkışma gerilimi altındaki yüzeylerinde piezoetkiden dolayı elektrik üretimi gerçekleşecektir. Proje sonucunda geliştirilen ürünlerin, giyilebilir ve taşınabilir mikroelektromekanik sistemler (MEMS), nanoelektromekanik sistemler (NEMS) ve diğer nano boyutlu cihazlara kolayca entegre edilebileceği, bu sistemlerin enerji ihtiyacını ilave elektrokimyasal pile ihtiyaç duymadan kendi ekosistemi içerisinde karşılama potansiyeline sahip güç kaynağı olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm çalışmalar, istatistiki deneysel tasarım metodu olan Taguchi matriksleri kullanılarak planlanacağından, son ürün olan piezoelektrik ve piezoelektrik nanojeneratörlerin elektrik performans değerlerinin istatistiki analizi ile üretim ve tasarım aşamalarındaki tüm değişkenlerin etkisi kantitatif olarak tespit edilecek, optimum şartlar belirlenecek ve bu sonuçlar ışığında yüksek performanslı biyo-uyumlu esnek piezoelektrik nanojeneratör modül prototipleri üretilerek, maksimum/ortalama güç üretim ölçümleri, güç ve enerji yoğunluk ölçümleri, verimlilik ölçümleri, ömür testleri ve stotoksisite testleri gerçekleştirilecektir.

Proje Ekibi