Araştırma Programları

Sanayi işbirlikli Altı Araştırma Programı altında yürütülecek 16 proje ile

yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürün ve prototipleri geliştirilecektir

Araştırma Programları:

  • Enfeksiyona Neden Olan Ajanların Sıvı Fazda Belirlenmesine Yönelik Nanoteknolojik Sensörlerin Geliştirilmesi
  • Aeresol ve Gaz Fazında Kontaminasyon Uyarısı Verebilen Nanoteknolojik Sensörlerin Geliştirilmesi
  • Giyilebilir Teknolojiler ile Sağlık Verilerinin Takibine Yönelik Nanoteknolojik Sensörlerin Geliştirilmesi
  • Düşük Derişimlerdeki Özel Ajanların Belirlenmesi için Özgün Malzemelerin ve Fonksiyonel Yüzeylerin Geliştirilmesi
  • Protein Bazlı ve Tanıya Yönelik Mikroakışkan Biyoçipler Geliştirilmesi
  • Takip ve Tedavide Kullanılabilecek Çevre ve İnsana Dost Biyouyumlu Aktif ve Entegre Sistemler