Kuruluş Aşaması

Oluşturulan Ar-Ge ve Teknoloji İşbirliği Ağı (NANOSIS Platformu);

 • 1’si Danışman/ Hizmet Tedarikçisi olmak üzere 8 Üniversite,
 • 7’i Danışman/ Hizmet Tedarikçisi olmak üzere 12 Özel Sektör Kuruluşu
 • 2 Kamu Araştırma Merkezi

olarak 22 Kurum/Kuruluş, 145 Araştırmacı olmak üzere TOPLAM 220 Özel ve Tüzel kişiyi bir amaç etrafında toplamıştır.

18 Kurum/Kuruluş hukuk birimlerinin onayı ve tepe yöneticilerinin imzası ile Platform Yönetişim Sözleşmesi ve Ekleri üzerinde mutabakat sağlamışlardır.

Araştırma Programları Yürütücü Kuruluşları (APYK) belirlenmesinde:

 • Kurumların güçlü yönleri ve zenginlikleri
 • Yetkinlik alanları ve alt yapıları
 • Birbirlerini tamamlayıcı nitelikleri
 • Araştırma işbirliği yaklaşımları ve rekabet öncesi araştırma kültürleri
 • Kendi stratejik gelişme planları içinde yer almak istedikleri çalışmalar 
 • Ürünleşmeye yönelik yaklaşımları ve geleceğe yönelik planları 

dikkate alınarak,

ilgili  AP’ye  en iyi şekilde liderlik edebilecek kurumlar seçilmiştir.

Araştırma Programları Başlıklarının Belirlenirken aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür:

 • “ Bireysel Gizlilik Anlaşması” imzalanması
 • “ Beyin Fırtınası Yöntemi İle Ortak Akıl Oluşturma amaçlı ortak toplantılar (arama toplantıları, odak grup çalışmaları, APYÖK kurum içi atölye çalışmaları)
 • “ Patent ve Sektör Eğilimleri Raporu” (nano-ilişkili patentlerin landscape analizi)
 • Akademik ve Sanayi Paydaşlar Bilgi Formu”
 • Akademik Ve Sanayi Paydaşlar Yetkinlik Anketi” (34 soruluk anket) 
 • Paydaşların ikincil verilerinin (yayın, patent, lisans,vb) analizi ile zenginliklerin belirlenmesi (önceki bilgi beyanları ve veri tabanları),
 • Her kurum için özet yetkinlik haritası oluşturulması
 • APYK olma niyet beyanları”nın toplanması (13 kurum)
 • 6 Araştırma Programı başlığı ortak paydasının belirlenmesi (5 soruluk anket)