Araştırma Programı Yönetici Kuruluş

Araştırma Programının Toplumsal Etkisi

Yürütücü Kuruluş: SUNUM

SUNUM, Türkiye Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Vakfı tarafından 2010 yılında 35 Milyon $ yatırım ile kurulmuştur.

Kalkınma Bakanlığı tarafından çok rekabetçi bir tarama sürecinin ardından SUNUM, 2017 yılında dört Ulusal Araştırma Altyapısından biri olarak seçilmiştir.

Bir taraftan Sabancı Üniversitesi ile yakın bağlarını sürdürürken, diğer taraftan da ev sahibi kuruluş bünyesinde yeniden yapılanmakta olup kendine ait yeni bir yasal kimlik oluşturmaktadır.


Toplumsal Etki Projesi

Ar-Ge ve Yenilikçi Ürün Sürecinde Bilgi-Değer Üretiminin Toplumsal Etkileri