Proje Çıktıları

Makale, Bildiri ve Poster Sunumu için;

Proje 1.1 kapsamında;

o   Esra AĞEL, K.Hanne ALTIN – Use of LAMP Loop Mediated Isothermal Amplification as An HBV DNA Screening Test in Blood Samples

o   Esra AĞEL, Hanne ALTIN(Bursiyer)- Duplex LAMP Method in the Diagnosis of Viral Hepatitis Co-infection

Proje 2.1 kapsamında;

o   Eylül ayında düzenlenecek olan Nano-TR konferansına “Optimization And Characterization Of MoO3 Thin Films Deposited By Rf Magnetron Sputtering” başlıklı poster sunumu ile katılım sağlanacaktır.

Proje 2.1 ve 2.3 kapsamında;

o   “Modal Analysis in Piezoelectric Metamaterials” başlıklı makale hazırlanmış ve “Acknowledgement” kısmında aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir;

“We would like to acknowledge the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) for providing financial support to Mr. Ufuk Tan Baler as a graduate student working under the Project entitled “Integrated, Scalable, Functional Nanostructures and Systems” (20AG021)”

Buluş Bildirimi için;

Proje 3.2 kapsamında;

Buluş Adı: Wearable ECG with full clinical trace

Buluşçular: Murat Kaya Yapıcı , Saygun Güler, Kartal Emre Aslanger

Durumu: Fikri Çıktı Onay Formu, proje paydaşlarından toplanmaktadır.

• Proje 3.2 kapsamında;

  • Murat Kaya Yapıcı – Ear Electrocardiography (ECG) with Soft Graphene Textiles for Hearable Health Monitoring https://ieeexplore.ieee.org/document/9855407

-Yayın tarihi 2022 Dergi IEEE SENSORS LETTERS: 6 DOI: 10.1109/LSENS.2022.3198279

  • Murat Kaya Yapıcı – Single-Arm Diagnostic Electrocardiography with Printed Graphene on Wearable Textiles https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36447633/

-Yayın Tarihi 2023 Dergi, Sens Actuators A Phys. 1:349:114058. doi: 10.1016/j.sna.2022.114058.

Proje 4.1 kapsamında;

  • Mustafa Kemal Bayazıt, Sara Hooshmand, İzzet Kale, Panagiotis Kassanos, Meysam Keshavarz, Pelin Duru, Cemre Irmak Kayalan – An Update to Smart Wearable Nano-based Gas Sensors for Environmental Monitoring

-Yayın tarihi 2023, Dergi Sensors (Basel) 2023(20):8648. doi: 10.3390/s23208648.

Proje 5.2 kapsamında;

  • Ghazaleh Gharib, İsmail Bütün, Zülâl Muganlı, Gül Kozalak, İlayda Namlı, Seyedali Seyedmirzaei Sarraf, Vahid Ebrahimpour Ahmadi, Erçil Toyran, Andre J. van Wijnen, Ali Koşar – Biomedical applications of microfluidic devices: A Review

-Yayın tarihi 2022, Dergi Sensors (Basel) 2023 16;12(11):1023 doi: 10.3390/bios12111023.

Proje 6.2 kapsamında;

  • Burcu Arman Kuzubaşoğlu – Recent Studies on the Humidity Sensor: A Mini Review

-Yayın tarihi 2022, ACS Applied Electronic Materials  https://doi.org/10.1021/acsaelm.2c00721

  • Anıl Yılmaz, Ö. Zeynep Güner Yılmaz, Banu Kocaağa, Ayça Bal Öztürk, F. Seniha Güner – Biyomedikal Uygulamalar İçin Pektin – Arjinin Hidrojellerin Hazırlanması

-Yayın tarihi 2023, 15. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi https://ukmk.congress.gen.tr/program

  • Banu Kocaağa, Mahdiyeh Zahrabi, Melkon Tatlıer, F. Seniha Güner – Allantoin Taşınımı için Kendi Kendini İyileştiren ve Şekil Alan Pektin – Zeolit Hidrojelleri

-Yayın tarihi 2022, Polymers 14(460):1-20 DOI:10.3390/polym14030460

  • Karya Akbıyıkoğullarıa, Banu Kocaağa, Melkon Tatlıer, F. Seniha Güner – Pektin-Faujasit Temelli Hidrojeller

-Yayın tarihi 2022, Polymers 14:3-460 https://doi.org/10.3390/polym14030460

  • Ö. Zeynep Güner Yılmaz, Anıl Yılmaz, Serdar Bozoğlu, Nilgün Yavuz, F. Seniha Güner – Biyomedikal Uygulamalar için Tek Duvarlı Karbon Nanotüp Katkılı Pektin Hidrojellerin Hazırlanması

-Yayın tarihi 2021, 14. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi ss.105

Buluş Bildirimi – 2 Adet

• Proje 5.2 kapsamında ortaya çıkan buluş, “Lab-on-a-Chip“ sistemleri ile entegre üç ana mikroakışkan ve bir harici spektroskopi sisteminden oluşan kanser teşhis sistemi ile ilgilidir.

Buluş Başlığı: Early Diagnostic Tool for of Cancer Using Multifunctional Microfluidic Platform

Buluşçular: Ali Kosar, Ghazaleh Gharib, Havva Yagci Acar, İlayda Namlı, Ismail Bütün, Morteza Ghorbani, Özlem Kutlu, Sibel Çetinel APYG’de değerlendirilen buluş bildiriminin Ulusal başvuru (TR) olarak dosyalanmasına karar verilmiştir. Patent başvurusu 30.12.2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilmiştir.

• Proje 1.1 kapsamında ortaya çıkan buluşun;

Buluş Başlığı: Çift Sarmallı DNA’ya Bağlanan Haberci Boyalarla Gerçek Zamanlı PCR Reaksiyonu için Erime Eğrisi Tabanlı Dahili (Internal) Kontrol Tasarımı Buluşçular: Esra AĞEL, K.Hanne ALTIN APYG’de değerlendirilen buluş bildiriminin dosyalanmasına karar verilmiştir. Dosyalama işlemleri TÜBİTAK MAM üzerinden ilerlemektedir.

Tez Önerisi – 3 Adet

• Proje 1.1 kapsamında;

o Nahide Ekin Süzlü

o Yaşar Özer Yılmaz

• Proje 2.1 kapsamında;

o Ahmet Akif Kızılkurtlu