Araştırma Programı 2

Aeresol ve Gaz Fazında Kontaminasyon Uyarısı Verebilen Nanoteknolojik Sensörlerin Geliştirilmesi

Yürütücü Kuruluş: Arçelik A.Ş.


Proje 2.1

Gıdaların Soğukta Bozunmalarının Tespit ve Takibine Yönelik Sensörlerin Geliştirilmesi (SOBASENS)


Proje 2.2

Aspergillus sp. sporlarının hava ortamında algılanmasına yönelik sensör sistemlerinin geliştirilmesi (ASPİRA)


Proje 2.3

Legionella sp.’nin algılanmasına yönelik sensör sistemlerinin geliştirilmesi (LEGOSENS)