Araştırma Programı 3

Giyilebilir Teknolojiler İle Sağlık Verilerinin Takibine Yönelik Nanoteknolojik Sensörlerin Geliştirilmesi

Yürütücü Kuruluş: Kordsa Teknik Tekstil A.Ş


Proje 3.1

Bası yaralarının oluşum riskinin izlenmesine yönelik bükülebilir sistemlerin geliştirilmesi


Proje 3.2

Kalp verilerinin izlemesine yönelik tekstil bazlı giyilebilir sistemlerin geliştirilmesi