Edinburgh Üniversitesi

Proje 5.2

Dr. Timm Krüger ve araştırma grubu tarafından eğrisel mikro kanallardaki küçük parçacıkların hareketi araştırılacaktır. Mikroakışkan cihazlarda küçük parçacıkların 3 boyutlu yörüngeleri belirlenebilecek ve gerçekçi akış koşulları altında cihaz geometrisinin nasıl değiştiği belirlenecektir. Parçacık dinamiği ve yörüngelerinin cihaz geometrisindeki değişikliklere olan hassasiyeti incelenecektir. Cihaz performansını iyileştirmek için cihaz tasarımı ve malzeme seçimi için tasarım kılavuzu sağlanacaktır. Hizmet alımı hastalık tespiti ve nadir hücrelerin izolasyonu için bu cihazların ticari alımını kolaylaştıracak daha sağlam ve güvenilir atalet mikroakışkan cihazların üretilmesini ve kullanılmasını sağlayacaktır.