Araştırma Programı 1

Enfeksiyona Neden Olan Ajanların Sıvı Fazda Belirlenmesine Yönelik Nanoteknolojik Sensörlerin Geliştirilmesi

Yürütücü Kuruluş: Yeditepe Üniversitesi


Proje 1.1

Kan yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanların yerinde tanısı için nanoparçacıklar kullanılarak taşınabilir sistem geliştirilmesi (LAB-A-LAMP)


Proje 1.2

Üropatojenik Bakteri tayini için metal-yalıtkan-metal (MIM) tabanlı nanofotonik biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi (PANTOMIME)


Proje 1.3

Yanal Akışlı Şerit yöntemi (LFA) ile hastalıkların tanısına yönelik nanoteknolojik sensör geliştirilmesi (MOLFA )