Proje 2.1

Gıdaların Soğukta Bozunmalarının Tespit ve Takibine Yönelik Sensörlerin Geliştirilmesi (SOBASENS)

Hem insanoğlunun bilinçlenmesi hem de içerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi, insan sağlığı ve doğru beslenmenin bir kez daha ne kadar önemli olduğunun altını çizmektedir. Projemizde sağlıklı olmak için gıdaların elimizde olan kontrolünü yapmak için ilk olarak kırmızı etin dağıtım sırasında veya kullanım sürecinde et bozulmalarının ciddi gıda güvenliği sorunları oluşturması ele alınmıştır. Çünkü bozunma kaynaklı spesifik zarar verici organizmalar ve bunların metabolitleri insan sağlığına zararlıdır. Dolayısıyla gıdaların korunması ve gıda güvenliği bakış açısından, tedarik zincirindeki veya tüketicinin kullanımı esnasında et bozulmasını tespit etmek büyük önem taşımaktadır. 

Ekonomik katma değeri yüksek kırmızı et ürünlerinde atık oranlarını azaltmak ve bozuk ürünlerin tüketimini önlemek amacıyla koku moleküllerini algılayan düşük maliyetli ve spesifik bir sensörün geliştirilmesi ile engellenmesi ve toplum sağlığının korunmasına katkı sağlanması, projenin ekonomik hedefleri arasında yer almaktadır. 

Özetle projenin ana amacı; Et ve et ürünlerinin buzdolabında bozulmasının takibine yönelik parametrelerin belirlenmesi, gruplandırılması, bir prototip haline getirilmesi ve bir uyarı sistemi ile tüketici veya kullanıcıya sesli/Işıklı vb. şekilde uyarı verecek bir sistem haline getirilmesidir. 

Proje Ekibi