NANOSIS Yönetişim Modeli

Platform ortakları arasındaki iletişim, Yönetişim Sözleşmesi’nde tanımlanan süreçler kapsamında

APYÖ ve APYG koordinasyonunda yürütülecektir.

Araştırma Programı Yürütme Grubu (APYG): Platform’un yönetiminden sorumludur.

  • Program’ların iş planlarına uygun sürdürülmesi, raporlama, periyodik toplantıların düzenlenmesi, İletişim Yönetimi, Fikir ve Sınai Haklar Yönetimi, Tedarik Yönetimi ve Risk Yönetimi süreçlerinin denetler ve gerekli önlemleri alır.

Genişletilmiş Kurul:  Farklı Araştırma Programı Yürütücülerinin (APY) Proje’lerinde çalışan Proje Yürütücüleri (PY) arasındaki bilgi akışı ve alışverişinden sorumludur.  

  • Kurulda, APYK’lar ilgili Proje’lerin geçmiş dönemdeki gelişme durumu ve gelecek dönemdeki planları hakkında bilgi verir.

Genel Kurul:   Katılım beyanı veren Paydaş ve/veya Paydaş temsilcilerinden ve Platform’a bireysel olarak katılımı beyanı veren bireysel uzmanlardan oluşur.

Danışma Kurulu: Sözleşme Tarafları’nın yetkili üst düzey temsilcilerinden veya Platform’un teması ile ilgili firmaların temsilcilerinden oluşur.

  • Yürütülen Program’lar ile ilgili konularda network sağlamak, tedarikçiler konularında öneriler getirmek ve yeni yaklaşımlar önermekle görevlidir.

Proje Ekipleri:  ilgili İş Paket’lerinin yürütülmesinden ve Proje çıktılarının sağlanabilmesinden sorumludur.