Proje 1.2

Üropatojenik Bakteri tayini için metal-yalıtkan-metal (MIM) tabanlı nanofotonik biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi (PANTOMIME)

Sağlık sektörünün “point-of-care” (PoC) klinik taramalara, hastalıkların gerçek zamanlı teşhisine ve kişiye yönelik tedavilere yönelik ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda biyosensör teknolojisi düşük maliyetli, hızlı ve gerçek zamanlı tayine yatkın özelliklere ek olarak, taşınabilir ve otomatize sistemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Özellikle mikrometre boyutlarındaki kanallarda sıvı manipülasyonunun yapılabilmesi ve bu mikroakışkan sistemlerin optik tabanlı ölçüm sistemlerine olan uyumluluğu kimyasal ve biyokimyasal etkileşimlerin daha etkin bir biçimde gözlemlenebilmesine ve teknolojide kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda önerilen projede plazmonik temelli çip yüzeylerin geliştirilmesi, hedefe spesifik ölçüm yapacak şekilde fonksiyonel hale getirilmesi, referans ve gerçek numunelerle valide edilmesi sağlanacaktır. Model mikroorganizma olarak, özellikle kadınlardaki idrar yolu enfeksiyonlarında en sık etken olan Escherichia coli (E. coli) kökeni tayin edilecektir.

Proje Ekibi