Proje 4.2

Amin türevlerine duyarlı karbon tabanlı aerojel ve kuantum nokta hibrit sensörlerin geliştirilmesi

Dünyada yaşanan teknolojik devrimler sayesinde makinaların ve yeni teknolojilerin günlük hayata katılmaları ile çevre ve sağlık sorunları dünya üzerinde çok daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Endüstriyel üretim tesislerinden ya da hayatımızı kolaylaştıran otomobil gibi günlük kullanılan araçlardan atmosfere yayılan ve özellikle C, S ve N türevi moleküllerin yarattığı çevresel sorunlar artık günümüzün doğal problemlerinden olmuşlardır. C, S ve N türevi moleküller ayrıca sağlık alanında da önem teşkil ederler. Bu tür moleküller vücudun bir sağlık problemine tepki ya da hastalık sonucunda ürettiği kimyasallardır. Hastalıkların belirlenmesi amacı ile özellikle insan vücudunun yarattığı C, S, N türevi moleküllerin sonucu olan kokuların belirlenmesi yöntemi İ.Ö. 400 yıllarına kadar dayanır. Hem insan sağlığı hem de çevresel problemlerin yerinde ve doğru tespiti için ortaya çıkan bu tür moleküllerin hassas bir şekilde tanımlanması gerekir.
Özellikle NOx, NH3 gibi azot içerikli moleküller endüstriyel olarak, örneğin zirai ya da otomotiv ile ilgili kaynaklardan, sağlık ile ilgili olarak ise sindirim sistemi, böbrek, karaciğer gibi vücudun temel yapılarında meydana gelen sağlık problemlerinin sonucunda ortaya çıkarlar. Azot türevi bu tür moleküllerin zamanında ve doğru tespiti insan yaşamının daha konforlu hale getirilmesinde, çevresel problemlerin önlenmesinde ve insan sağlığını tehdit eden hastalıkların hızlı, erken ve doğru tanısında önemlidir. Bu sebeple taşınabilir, pratik, ucuz ve yüksek hassasiyette sensörlerin geliştirilmesi önemlidir.
Bu tür kimyasalların algılanmasında genellikle kemiresistive yöntemler kullanılmasına rağmen optik davranışa bağlı yöntemler de son yıllarda oldukça fazla çalışılmaya başlanmıştır. Bu sebep ile bu çalışma süresince farklı yüzey gruplarına ve optik özelliklere sahip nanoparçacıklar çalışılacak, bu nanoparçacıklar, algılama etkinliğini arttırmak amacı ile yüksek yüzey alanına sahip yapılar üzerine konuşlandırılarak hem gaz hem sıvı fazda azot içerikli moleküllerin optik davranışlar kullanarak algılanması için kullanılacaklardır. Bu bağlamda amacımız ppm düzeylerinde gerçek zamanlı algılama yapabilen prototipler geliştirmektir. Bu sistemler hem toplum sağlığı ve konforu açısından topluma açık alanlarda kullanılabilecek endüstriyel sistemler, hem de bireysel sağlık kontrolü ve bazı rahatsızlıklarının erken tanı ve teşhisi için mobil sistemler olacaktır.

Proje Ekibi