Araştırma Programı 5

Protein Bazlı Ve Tanıya Yönelik Mikroakışkan Biyoçipler Geliştirilmesi

Yürütücü Kuruluş: Sabancı Üniversitesi


Proje 5.1

Kanser tanısı için algılama bileşenleri geliştirilmesi ve entegre tanı sistemlerinin validasyonu


Proje 5.2

Cam, polimer ve silicon malzemeli aktif ve pasif yaklaşımlı mikroakışkan sistem tasarımı