Araştırma Programı 6

Takip ve Tedavide Kullanılabilecek Çevre ve İnsana Dost Biyouyumlu Aktif ve Entegre Sistemler

Yürütücü Kuruluş: Eskişehir Teknik Üniversitesi


Proje 6.1

Çevre Ve İnsana Dost Biyouyumlu Çok Amaçlı Piezoelektrik Nanojeneratörlerin Geliştirilmesi


Proje 6.2

Venöz Ülser Takip ve Tedavisinde Kullanılacak Sensör Entegre Yara Örtülerinin Geliştirilmesi