Proje 1.3

Yanal Akışlı Şerit yöntemi (LFA) ile hastalıkların tanısına yönelik nanoteknolojik sensör geliştirilmesi (MOLFA )

Bu projenin amacı, patojenik mikroorganizmalardan kaynaklı bulaşıcı hastalıkların ve ülkemizde bölgesel sıklığı fazla olan talesemi gibi genetik hastalıkların hızlı tanısını sağlayacak nanoteknoloji temelli biyosensörler ve bu sensörlere entegre olabilecek taşınabilir boyutta bir optik okuyucu geliştirmektir. Bu amaca yönelik beklenen ürünler arasında; 

  • Daha ekonomik,daha az bileşenli, yüksek doğruluk ve hassasiyete sahip tanı kitleri,ve bu kitlere uyumlu bir optik okuyucu yer almaktadır.

Geliştirdiğimiz tanı kitleri halk sağlığı alanında hizmete sunulacak olup ülkemizde merkezi laboratuvarlara erişimin sınırlı olduğu yerleşim yerlerinde ve evde bakım hizmetlerinde uzmanlık gerektirmeden kullanılabilecektir.

Proje Ekibi