NANOSİS Platformu Vizyon ve Misyonu

Vizyon

Sağlığı tehdit edici ve kontaminasyona neden olan etmenlerin saptanması ve önlenmesine odaklanılmış araştırmalar.

Misyon

  • Paydaşlarının alt yapı, deneyim ve insan kaynaklarının önderliğinde
  • Nano-bazlı teknolojilerle işlevselleştirilmiş malzeme, yapı ve sistemler ile
  • Yerlileşme hedefi ile dışa bağımlılığın azaltılması hedefi ile
  • Tümleşik ve ölçeklenebilir ürün ve teknolojiler geliştirilmesine yönelik
  • Önceliği sağlık olmak üzere farklı sektörlere yönelik pivot teknoloji platformu olarak
  • Sosyo-ekonomik katma değeryaratan çıktılar oluşturan ve toplumsal farkındalık yaratan

araştırmalar yürütmek.