1004 NANOSIS Tübitak Ödenek Toplantısı Gerçekleştirildi

09.03.2021

1004 NANOSIS Platformu kapsamında, Platform Yönetimi tarafından organize edilen, APYK Liderleri, Temsilcileri ve İletişim Sorumlularının katılımı ile birlikte, 9 Mart 2021 tarihinde “Tübitak Ödenek Süreci” hakkında online toplantı gerçekleştirildi. 20 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda, “Yönetim Sözleşmesi” kapsamındaki sorumluluklar yeniden gözden geçirildi, Platform Yönetimi tarafından hazırlanan “Yönetim Portalı” ve “Web Sitesi” paylaşıldı ve teknik çıktıların planlanma süreci belirlendi.