Genişletilmiş Kurul ve APYG Toplantısı Yapıldı

Genişletilmiş Kurul ve APYG Toplantısı Yapıldı

NANOSİS Platformu aylık rutin toplantısını 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Genişletilmiş Kurul Toplantısında projelerin mevcut durumları platform paydaşları ile paylaşıldı. 28 Kasım’da yapılacak Ürünleşme Çalıştayı programı Kurul Üyelerine aktarıldı. Projeler özelinde dilek ve görüşlere yer verildi.

Platform kapsamında karar merkezi olan Araştırma Programı Yürütücü Grubu Toplantısında ise Ürünleşme Çalıştay program içeriği kararlaştırıldı. Ayrıca platform kapsamında gerçekleşen personel değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi.