Ana Sayfa

[vc_row][vc_column][nt_advent_section_herobgimg parallax=”show” particle=”show” overlay_display=”show” section_heading=”NANOSIS PLATFORM” section_desc=”Küresel ölçekte pazar eğilimlerine uygun teknolojik gelişmeler hedeflenerek oluşturulan rekabet öncesi araştırma platformu NANOSIS, geleceğin nanoteknoloji ürünlerini şekillendiriyor.” sectionbgcss=”.vc_custom_1478726068566{background-image: url(https://www.nanosisplatform.net/wp-content/uploads/2016/11/image-bg.jpg?id=42) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” section_id=”anasayfa” bgimg=”344″ headinganimation=”none” btnanimation=”fadeInUp” overlaycolor=”rgba(0,0,0,0.63)” paddingbot=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][nt_advent_section_clients section_id=”paydaş” clientloop=”%5B%7B%22item_img%22%3A%22375%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][nt_advent_section_clients section_id=”test” clientloop=”%5B%7B%22item_img%22%3A%22381%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][nt_advent_section_clients section_id=”test” clientloop=”%5B%7B%22item_img%22%3A%22356%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][nt_advent_section_clients section_id=”test” clientloop=”%5B%7B%22item_img%22%3A%22378%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][nt_advent_section_clients section_id=”test” clientloop=”%5B%7B%22item_img%22%3A%22379%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][nt_advent_section_clients section_id=”test” clientloop=”%5B%7B%22item_img%22%3A%22377%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][nt_advent_section_featurestwo section_id=”hakkinda” leftimage=”385″ featurestwoloop=”%5B%7B%22features%22%3A%22Geli%C5%9Ftirilecek%20%C3%BCr%C3%BCn%20prototipleri%20potansiyel%20uygulama%20alanlar%C4%B1%20g%C3%B6z%20%C3%B6n%C3%BCne%20al%C4%B1narak%20tasarlanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20yan%C4%B1%20s%C4%B1ra%2C%20otomotiv%2C%20savunma%2C%20t%C3%BCketici%20elektroni%C4%9Fi%2C%20yap%C4%B1%20ve%20teknik%20tekstil%20sekt%C3%B6rlerinde%20katma%20de%C4%9Fer%20yaratmas%C4%B1%20%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BClmektedir.%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22NANOSIS%20Projelerinde%208%20%C3%9Cniversite%2C%2012%20%C3%96zel%20Sekt%C3%B6r%20Kurulu%C5%9Fu%2C%202%20Kamu%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Merkezi%20ve%20145%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmac%C4%B1%20yer%20almaktad%C4%B1r.%20%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22Projelerde%202%20farkl%C4%B1%20yabanc%C4%B1%20kurulu%C5%9F%202%20farkl%C4%B1%20proje%20ile%20bilimsel%20Ar-Ge%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20hizmeti%20verecektir.%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22Platform%20alt%C4%B1nda%20y%C3%BCr%C3%BCt%C3%BClecek%2C%20toplam%2016%20proje%20kapsam%C4%B1nda%2014%20adet%20Y%C3%BCksek%20Lisans%20%C3%B6%C4%9Frencisi%2C%2047%20adet%20Doktora%20%C3%B6%C4%9Frencisi%20ve%2030%20adet%20Doktora%20Sonras%C4%B1%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmac%C4%B1%20Bursiyer%20olarak%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Facak%2C%2020%20yeni%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmac%C4%B1%20ve%207%20Yard%C4%B1mc%C4%B1%20Personel%20istihdam%20edilecektir.%20%22%7D%5D” section_heading=”NANOSIS Platformunda, sağlık için takip ve tanıya yönelik hızlı, ekonomik ve özgün nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.” tlineh=”1″ tsize=”30px” dsize=”0px” dlineh=”0px”][vc_separator][nt_advent_section_featurestwo section_id=”proje” leftimage=”389″ featurestwoloop=”%5B%7B%22features%22%3A%22Enfeksiyona%20Neden%20Olan%20Ajanlar%C4%B1n%20S%C4%B1v%C4%B1%20Fazda%20Belirlenmesine%20Y%C3%B6nelik%20Nanoteknolojik%20Sens%C3%B6rlerin%20Geli%C5%9Ftirilmesi%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22Aeresol%20ve%20Gaz%20Faz%C4%B1nda%20Kontaminasyon%20Uyar%C4%B1s%C4%B1%20Verebilen%20Nanoteknolojik%20Sens%C3%B6rlerin%20Geli%C5%9Ftirilmesi%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22Giyilebilir%20Teknolojiler%20ile%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Verilerinin%20Takibine%20Y%C3%B6nelik%20Nanoteknolojik%20Sens%C3%B6rlerin%20Geli%C5%9Ftirilmesi%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22D%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20Deri%C5%9Fimlerdeki%20%C3%96zel%20Ajanlar%C4%B1n%20Belirlenmesi%20i%C3%A7in%20%C3%96zg%C3%BCn%20Malzemelerin%20ve%20Fonksiyonel%20Y%C3%BCzeylerin%20Geli%C5%9Ftirilmesi%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22Protein%20Bazl%C4%B1%20ve%20Tan%C4%B1ya%20Y%C3%B6nelik%20Mikroak%C4%B1%C5%9Fkan%20Biyo%C3%A7ipler%20Geli%C5%9Ftirilmesi%22%7D%2C%7B%22features%22%3A%22Takip%20ve%20Tedavide%20Kullan%C4%B1labilecek%20%C3%87evre%20ve%20%C4%B0nsana%20Dost%20Biyouyumlu%20Aktif%20ve%20Entegre%20Sistemler%22%7D%5D” section_heading=”Sanayi işbirlikli Altı Araştırma Programı altında yürütülecek 16 proje ile yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürün ve prototipleri geliştirilecektir.” tsize=”30px” dsize=”24px” section_desc=”Araştırma Programları:”][vc_tta_pageable no_fill_content_area=”true” autoplay=”5″ active_section=”1″ pagination_style=”outline-square” el_id=”haber”][vc_tta_section title=”Section” tab_id=”1619522285323-97a6cc55-4b39″][nt_advent_section_featurestwo section_id=”haber” leftimage=”618″ featurestwoloop=”%5B%7B%7D%5D” section_heading=”1004 NANOSIS Genel Kurul, Genişletilmiş Kurul ve APYG Toplantıları Gerçekleştirildi
27.04.2021″ tsize=”24px” dsize=”18px” section_desc=”1004 NANOSIS Platformu kapsamında, Platform Yönetimi tarafından organize edilen, Tüm Paydaşların katıldığı Genel Kurul, Genişletilmiş Kurul ve Araştırma Programı Yürütme Grubu Toplantıları 27 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 70’e yakın katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda bir önceki toplantıya dair gelişmeler aktarıldı. Bununla birlikte projelere dair teknik çıktılar Proje Yürütücüleri tarafından paylaşıldı.” tcolor=”#0a0a0a” dcolor=”#0a0a0a” itcolor=”#0a0a0a” sectionbgcss=”.vc_custom_1619522614775{background-color: #ffffff !important;}”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Section” tab_id=”1617104750552-149b7c12-1d85″][nt_advent_section_featurestwo section_id=”haber” leftimage=”613″ featurestwoloop=”%5B%7B%7D%5D” section_heading=”1004 NANOSIS Genişletilmiş Kurul ve APYG Toplantıları Gerçekleştirildi
30.03.2021″ tsize=”24px” dsize=”18px” section_desc=”1004 NANOSIS Platformu kapsamında, Platform Yönetimi tarafından organize edilen, Araştırma Programı Yürütme Grubu ile birlikte Proje Yürütücülerinin de katıldığı Genişletilmiş Kurul ve Araştırma Programı Yürütme Grubu Toplantıları 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 35 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda, Değişiklik Talep Süreci, Proje Ara Rapor Formatı, NANOSIS Logo tasarımları ve bir önceki toplantıya dair gelişmeler aktarıldı. Bununla birlikte projelere dair teknik çıktılar Proje Yürütücüleri tarafından paylaşıldı.” tcolor=”#0a0a0a” dcolor=”#0a0a0a” itcolor=”#0a0a0a” sectionbgcss=”.vc_custom_1617115551928{background-color: #ffffff !important;}”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Section 1″ tab_id=”1615125852142-b7bdfbd8-b421″][nt_advent_section_featurestwo section_id=”haber” leftimage=”595″ featurestwoloop=”%5B%7B%7D%5D” section_heading=”1004 NANOSIS Tübitak Ödenek Toplantısı Gerçekleştirildi
09.03.2021″ tsize=”24px” dsize=”18px” section_desc=”1004 NANOSIS Platformu kapsamında, Platform Yönetimi tarafından organize edilen, APYK Liderleri, Temsilcileri ve İletişim Sorumlularının katılımı ile birlikte, 9 Mart 2021 tarihinde “Tübitak Ödenek Süreci” hakkında online toplantı gerçekleştirildi.

20 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda, “Yönetim Sözleşmesi” kapsamındaki sorumluluklar yeniden gözden geçirildi, Platform Yönetimi tarafından hazırlanan “Yönetim Portalı” ve “Web Sitesi” paylaşıldı ve teknik çıktıların planlanma süreci belirlendi.” tcolor=”#0a0a0a” dcolor=”#0a0a0a” itcolor=”#0a0a0a” sectionbgcss=”.vc_custom_1615374236984{background-color: #ffffff !important;}”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Section” tab_id=”1615373123832-7e4fed2a-1544″][nt_advent_section_featurestwo section_id=”haber” leftimage=”405″ featurestwoloop=”%5B%7B%7D%5D” section_heading=”NANOSIS Plaformu Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi
10.02.2021″ tsize=”24px” dsize=”18px” section_desc=”NANOSIS Plaformunun başlangıç toplantısı, Araştırma Programı Yürütücüleri ile birlikte projede görev alan paydaşların katılımı ile 10 Şubat, Çarşamba günü online olarak gerçekleştirildi. 95 araştırmacının katıldığı “Başlangıç Toplantısı”nda NANOSIS Platformu Yönetişim anlaşması kapsamındaki süreç değerlendirildi ve yol haritası belirlendi.” tcolor=”#0a0a0a” dcolor=”#0a0a0a” itcolor=”#0a0a0a” sectionbgcss=”.vc_custom_1614876428188{background-color: #ffffff !important;}”][/vc_tta_section][/vc_tta_pageable][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][nt_advent_section_subscribe secheading=”NANOSIS Araştırmacı Mobilite Programı” secdescription=”Platform dışındaki Araştırma Üniversitesi olmayan devlet üniversitelerinde görevli Dr. Araştırma Görevlisi ve/veya Dr. Öğretim Üyesi araştırmacılar bir seçim süreci sonrası, bir yıl süre ile NANOSIS Projelerinde görevlendirilebilmek için Burs alabileceklerdir. Detaylı bilgi almak için;” section_id=”basvur” bgimg=”393″ formanimation=”none”][contact-form-7 id=”328″ title=”Başvur”][/nt_advent_section_subscribe][/vc_column][/vc_row]