Karbon Nanomalzeme Tabanlı Nanoteknolojik NH3 Sensör Prototiplerinin Geliştirilmesi

NANOSİS Programı kapsamında gerçekleştirilmekte olan “Karbon Nanomalzeme Tabanlı Nanoteknolojik NH₃ Sensör Prototiplerinin Geliştirilmesi” projesiyle, karbon nanotüp ya da grafen tabanlı malzemeleri kullanarak, çevresel faktörlerle veya sanayi kuruluşlarında sıklıkla salınan zehirli bir gaz olan amonyağın düşük erişimlerde tespit edimesi amaçlanmaktadır. Amonyak ayrıca belirli hastalıklar ortaya çıktığında insan vücudunda doğrudan salınımı artan bir gazdır. Bu nedenle tespitinin yerinde, hızlı ve ucuz bir yöntemle yapılması önem arz etmektedir.

Amonyak salınımının hızlı ve yerinde tespitiyle çevre sağlığı ve halk sağlığına ilişkin riskleri azaltmayı amaçlayan “Karbon Nanomalzeme Tabanlı Nanoteknolojik NH₃ Sensör Prototiplerinin Geliştirilmesi” projesi, NANOSİS Programı kapsamında SUNUM araştırmacılarından Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayazıt liderliğinde yürütülüyor.

“Karbon Nanomalzeme Tabanlı Nanoteknolojik NH₃ Sensör Prototiplerinin Geliştirilmesi”
projesi, SUNUM liderliğinde yürütülmekte olan TÜBİTAK 1004 destekli NANOSİS Platformu’nun “Düşük Derişimlerdeki Özel Ajanların Belirlenmesi Için Özgün Malzemelerin Ve Fonksiyonel Yüzeylerin Geliştirilmesi” başlıklı araştırma programı kapsamında gerçekleştiriliyor.